top of page

צבע שמן אולד הולנד

מכחול קולינסקי סידרה 7.jpg

אולד הולנד - OLD HOLLAND

צבע שמן ברמת ארטיסט - ARTIST

צבע שמן איכותי מאוד עם פיגמנטים מהאיכותיים שיש. החברה היחידה שמראה את הצבע האמיתי על השפופרת. 168 גוונים בשפופרת של 40מ"ל

F32 Cobalt Violet Dark

F32 Cobalt Violet Dark

280

E38 Cobalt Blue Deep

E38 Cobalt Blue Deep

157.2

E262 Cobalt Blue Turquoise Light

E262 Cobalt Blue Turquoise Light

157.2

F39 Cerulean Blue

F39 Cerulean Blue

280

E30 Scheveningen Violet

E30 Scheveningen Violet

157.2

E42 Cobalt Blue Turquoise

E42 Cobalt Blue Turquoise

157.2

F238 Cerulean Blue Light

F238 Cerulean Blue Light

280

E268 Cobalt Green

E268 Cobalt Green

157.2

E31 Cobalt Violet Light

E31 Cobalt Violet Light

157.2

E266 Cobalt Green Turquoise Light

E266 Cobalt Green Turquoise Light

157.2

E267 Cobalt Green Deep

E267 Cobalt Green Deep

157.2

E29 Scheveningen Rose Deep

E29 Scheveningen Rose Deep

157.2

bottom of page