צבע שמן אולד הולנד

מכחול קולינסקי סידרה 7.jpg

אולד הולנד - OLD HOLLAND

צבע שמן ברמת ארטיסט - ARTIST

צבע שמן איכותי מאוד עם פיגמנטים מהאיכותיים שיש. החברה היחידה שמראה את הצבע האמיתי על השפופרת. 168 גוונים בשפופרת של 40מ"ל

A370 Mars Black

A370 Mars Black

2000

F32 Cobalt Violet Dark

F32 Cobalt Violet Dark

2000

E38 Cobalt Blue Deep

E38 Cobalt Blue Deep

2000

E266 Cobalt Green Turquoise Light

E266 Cobalt Green Turquoise Light

2000

A63 English Red

A63 English Red

2000

B331 Italian Brown Pink Lake

B331 Italian Brown Pink Lake

2000

B217 Old Holland Blue Deep

B217 Old Holland Blue Deep

2000

F39 Cerulean Blue

F39 Cerulean Blue

2000

B274 Emerald Green

B274 Emerald Green

2000

B253 King's Blue Deep

B253 King's Blue Deep

2000

A71 Warm Sepia Extra

A71 Warm Sepia Extra

2000

B208 Old Holland Violet-Grey

B208 Old Holland Violet-Grey

2000