עזרים לצביעה דקורטיבית

מכחול קולינסקי סידרה 7.jpg

חברות שונות

הוניג, Decoart, RusrOLeum

צבעים, מדיומים ווקסים ושאר חומרים לצביעה דקורטיבית

STEP 1+2

STEP 1+2

48.4

גוון מיישן חום כהה

גוון מיישן חום כהה

26.2

שמן פטינה

שמן פטינה

24.4