top of page

STEP 1+2

48.40 ₪מחיר

אפקט דו שלבי ליצירת אפקט התבקעות בדרך כלל על גבי דימוי הקיים על המשטח.
את הבקעים שנוצרו ממלאים בצבעי שמן או בגולד פינגר במטלית או נייר.
מגיע כערכה: שתי צנצנות - אחת לכל שלב:
קיים באריזות של 2* 100 מ"ל או 2*220מ"ל

bottom of page