top of page
Canson XL Kraft | קראפט

Canson XL Kraft | קראפט

27.90 ₪מחיר

 בלוק נייר בצבע קראפט, 90 גרם, המתאים לעיפרון, פחם וצבעים יבשים אחרים. נייק המתאים לציור אומנותי ואינו מכיל מבהירים ונטול חומצה (בניגוד למרבית המוצרים המתחרים בשוק). ב-A5 יש 40 דפים וב-A3,A4 יש 60 דפים.

  • Canson XL Kraft | קראפט

     בלוק נייר בצבע קראפט, 90 גרם, המתאים לעיפרון, פחם וצבעים יבשים אחרים

bottom of page