top of page

רפידוגרף

טוש רפידוגרף

SAKURA- MICRON- PIGMA - מיקרון פיגמה

MICRON - מיקרון

טוש רפידוגרף המוכר ביותר בעולם של חברת סקורה היפנית.

מגיע במספר עוביים. הטושים עמידים למים, מתייבשים מהר ,לא דוהים ולא מתפשטים/עוברים לצד השני של הדף.

Anchor 1

SNOWMAN DRAWING - סנומן

SNOWMAN DRAWING PEN - סידרה 700

טוש רפידוגרף זול עם מבחר עוביים תוצרת יפן.

מגיע במספר עוביים. הטושים עמידים למים, מתייבשים מהר ,לא דוהים ולא מתפשטים/עוברים לצד השני של הדף.

Anchor 2
bottom of page