top of page

שפכטל איטלקי

מכחול קולינסקי סידרה 7.jpg

מאימרי - MAIMERI

שפטכל - ספטולה רמת ארטיסט

ספטולות המגיעות במגוון מידות וצורות. אידיאליות
לכל טכניקות הצביעה המסורתיות בצבעים סמיכים
והכנת חומרים לרקעים. הספטולות גמישות, עמידות
ובעלות ידיות עץ. מאפשרות שליטה מושלמת על גבי
משטחים. ניתנות לשימוש על מנת ליצור תבליטים עם
משחות אקריליות.

שפכטל - ספטולה דגם 1

שפכטל - ספטולה דגם 1

43.2

שפכטל - ספטולה דגם 24

שפכטל - ספטולה דגם 24

22

שפכטל - ספטולה דגם 28

שפכטל - ספטולה דגם 28

22

שפכטל - ספטולה דגם 10

שפכטל - ספטולה דגם 10

22

שפכטל - ספטולה דגם 23

שפכטל - ספטולה דגם 23

22

שפכטל - ספטולה דגם 2

שפכטל - ספטולה דגם 2

22

שפכטל - ספטולה דגם 26

שפכטל - ספטולה דגם 26

22

שפכטל - ספטולה דגם 22

שפכטל - ספטולה דגם 22

22

שפכטל - ספטולה דגם 8

שפכטל - ספטולה דגם 8

22

שפכטל - ספטולה דגם 12

שפכטל - ספטולה דגם 12

22

bottom of page