עפרון אקוורל קראנדאש

מכחול קולינסקי סידרה 7.jpg

עפרון אקוורל קארנדאש - CARAND'ASH

Artist Quality - Soft Color

עפרונות אקוורל רכים של חברת קארנדאש השוויצרית עם פיגמנט ברמת ארטיסט

עפרונות אקוורל 1/30 קארנדאש

עפרונות אקוורל 1/30 קארנדאש

2000

עפרונות אקוורל 1/40 קארנדאש

עפרונות אקוורל 1/40 קארנדאש

399.9

עפרונות אקוורל 1/18 קארנדאש

עפרונות אקוורל 1/18 קארנדאש

2000

עפרונות אקוורל 1/12 קארנדאש

עפרונות אקוורל 1/12 קארנדאש

111.9

עפרונות אקוורל 1/120 קארנדאש

עפרונות אקוורל 1/120 קארנדאש

2000

עפרונות אקוורל 1/80 קארנדאש

עפרונות אקוורל 1/80 קארנדאש

814.2