top of page

חימר פולימרי

מכחול קולינסקי סידרה 7.jpg

Sculpy - סקלפי

SculpyIII, Premo, Super Sculpy

חימר פולימרי של חברת סקלפי האמריקאית. קיים במספר סדרות בהתאם לדרישות של היוצר

סופר סקלפי Super Scalpy living doll

סופר סקלפי Super Scalpy living doll

99

סופר סקלפי Super Scalpy

סופר סקלפי Super Scalpy

79.9

bottom of page