העברת תמונה

מכחול קולינסקי סידרה 7.jpg

Hobby Line - Kreul

Photo Trarnsfer Potch

דבק להעברת תמונה מודפסת (רצוי הדפסת ליזר) כמעט לכל משטח.

PHOTO TRANSFER POTCH 250

PHOTO TRANSFER POTCH 250

36.9