top of page

דבקים

מכחול קולינסקי סידרה 7.jpg

חברות שונות

מבחר דבקים

דבקים שונים למטרות שונות

דבק מקשה בדים נייר ועוד

דבק מקשה בדים נייר ועוד

34.4

מוד פודג' לנייר מבריק 236 מל

מוד פודג' לנייר מבריק 236 מל

29.5

דבק לתכשיטנות

דבק לתכשיטנות

17.9

דבק פורצלן

דבק פורצלן

31.2

מוד פודג' לנייר מט 236

מוד פודג' לנייר מט 236

29.5

דבק סקוצ' חזק במיוחד

דבק סקוצ' חזק במיוחד

17.9

דבק מוד פודג' מבריק

דבק מוד פודג' מבריק

29.5

אקדח דבק מיני

אקדח דבק מיני

27.9

דבק נוזלי UHU 90 מל

דבק נוזלי UHU 90 מל

14.9

דבק מוד פודג' מט

דבק מוד פודג' מט

29.5

נרות דבק חם ארוכים לאקדח מיני

נרות דבק חם ארוכים לאקדח מיני

22.9

נרות דבק חם קצרים לאקדח מיני

נרות דבק חם קצרים לאקדח מיני

14.4

bottom of page