top of page

גליונות ציור

מכחול קולינסקי סידרה 7.jpg

חברות שונות מהטובות בעולם

החל מלאומן המתחיל ועד רמת אומן

ניתנים לדילול בעזרת מים

גליון נייר הריטאג' אקוורל 300 גרם 100% כותנה כבישה חמה 56*76

גליון נייר הריטאג' אקוורל 300 גרם 100% כותנה כבישה חמה 56*76

29

גליון נייר מונטוול אקוורל 300 גרם

גליון נייר מונטוול אקוורל 300 גרם

9

נייר ארצ' אקוורל 100% כותנה 56*76

נייר ארצ' אקוורל 100% כותנה 56*76

25.6

נייר ארצ' שמן 100% כותנה 40*50

נייר ארצ' שמן 100% כותנה 40*50

25

נייר ארצ' אינגריס  65*50

נייר ארצ' אינגריס 65*50

15

bottom of page