top of page

בלוק מיקס מדיה

מכחול קולינסקי סידרה 7.jpg

חברות שונות

מרמת פרימיום עד מתחילים

עם אייר-בראש, עטים טכניים

בלוק כריכה קשה 270גרם 21/29.7

בלוק כריכה קשה 270גרם 21/29.7

159.9

בלוק כריכה קשה ספירלה 270גרם 17.8/25.4

בלוק כריכה קשה ספירלה 270גרם 17.8/25.4

86.9

Canson XL Mix-Media | מיקס מדיה A5

Canson XL Mix-Media | מיקס מדיה A5

27.9

בלוק כריכה רכה פנורמי 270גרם 21.6/14

בלוק כריכה רכה פנורמי 270גרם 21.6/14

109.9

Imagine מיקס מדיה A4

Imagine מיקס מדיה A4

48.2

Imagine מיקס מדיה A5

Imagine מיקס מדיה A5

27.9

בלוק כריכה קשה ספירלה 270גרם 15.2/20.3

בלוק כריכה קשה ספירלה 270גרם 15.2/20.3

96.9

Imagine מיקס מדיה A4

Imagine מיקס מדיה A4

48.2

מיקס מדיה סטרטמור גוון TAN

מיקס מדיה סטרטמור גוון TAN

25.4

Imagine מיקס מדיה A3

Imagine מיקס מדיה A3

89.2

מיקס מדיה סטרטמור גוון אפור

מיקס מדיה סטרטמור גוון אפור

31.9

bottom of page