top of page

בלוק טושים

מכחול קולינסקי סידרה 7.jpg

כותרת משנה - עפרונות צבעוניים מסיסים במים - עפרונות אקוורל

 יצרן CARAN D'ACHE - קארנדאש

הסדרה שמופיעה בדף

SUPERACOLOR SOFT - ARTIST

עפרון שוויצרי מהטובים ביותר שקיימים.

מגיע באריזת מתכת אדומה עם עפרונות רכים של צבעי מים ברמת ארטיסט.

בלוק למרקר אלכוהול פרומרקר גודל A3

בלוק למרקר אלכוהול פרומרקר גודל A3

80

llustration | בלוק A4 קומיקס ומנגה

llustration | בלוק A4 קומיקס ומנגה

24.8

בלוק למרקר אלכוהול פרומרקר גודל A4

בלוק למרקר אלכוהול פרומרקר גודל A4

49.9

Canson XL Marker | מרקר A4

Canson XL Marker | מרקר A4

48.2

בלוק נייר מיקס מדיה מנגה A5

בלוק נייר מיקס מדיה מנגה A5

19.9

bottom of page