עפרון פחם

חברות שונות

מתחילים עד רמת אומן

ליבת עפרון הפחם עשויה מאבקת פחם לציור עם חומר הגבש את האבקה. על כן ניתן ליצר עפרונות פחם ברכויות שונות ואף להוסיף גוונים.