top of page

עפרון אקוורל פבר אלברכט דיורר

פאבר קסטל- FABER CASTLE

עפרון אקוורל ברמת ארטיסט סדרת אלברכט דיורר

חברה פאבר קסטל הידועה הוציאה את הסדרה אלברכט דיורר המכילה עפרונות עם פיגמנט מעולה, במבחר אריזות. סטים של 12 24 36 60 ו 120 עפרונות

bottom of page